ag九游会网站|(官网)点击登录

品牌上风>

一、专业研发上风


      1.专业的防腐防霉抗菌技能专家引导研发团队

      2.每年近20-40种新型技能新品,快要435种波动配方产品

      3.拥有品格良好,情况友爱型抗菌技能和质料二、产品使用上风

      1.开展四大上风行业(涂料,皮革,水处置,纺织)实践产品使用履历。

      2.已创建完备的品控系统,产品波动。

      3.临时与涂料、油墨、画材、煤油水处置行业龙头企业团结开辟使用类新产品。

 三、客户办事上风

      1.收费的微生物检测与现场实验引导

      2.专业、过细的商务订单售后办事

      3.专业的产品使用,行业前沿技能使用信息的引导


了解三博